cursus-voorwaarden - Ten Cate INTERACT

Ten Cate INTERACT
25 jaar praktijk PE cursussen voor
de accountant en fiscalist
25 jaar praktijk PE cursussen voor de Accountant en Fiscalist
25 jaar praktijk PE cursussen voor
voor de Accountant en Fiscalist
voor de Accountant en Fiscalist
Ten Cate INTERACT
Ten Cate INTERACT
Ten Cate INTERACT
25 jaar praktijk PE cursussen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Cursus voorwaarden Ten Cate INTERACT :


Ten Cate INTERACT is al meer dan 25 jaar een geaccrediteerd PE cursusbureau voor de accountant en fiscalist.

Ten Cate INTERACT verzorgt praktijkgerichte PE cursussen in lijn met de persoonlijke portfolio ( persoonlijk ontwikkelingsplan ) van de cursist.
( richtlijnen NBA - portfolio / richtlijnen RB ).

Cursus voorwaarden :

1. De cursist gaat een cursusovereenkomst met Ten Cate INTERACT aan bij inschrijving voor de cursus.

2. De cursusovereenkomst komt tot stand wanneer Ten Cate INTERACT de inschrijving voor een cursus schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Ten Cate INTERACT
schriftelijk de inschrijving voor een cursus aan de cursist heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende cursus.

3a. Annulering cursus door Ten Cate INTERACT ; Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde cursus naar het oordeel van Ten Cate INTERACT onvoldoende is, staat het Ten Cate INTERACT vrij om met de cursist overeen te komen dat de betreffende cursus op een andere cursuslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd, zonder dat Ten Cate INTERACT schadeplichtig wordt jegens cursist en/of een betrokken medewerker van de cursist. Indien Ten Cate INTERACT en de cursist geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de cursist het recht de betreffende cursus kosteloos te annuleren.

3b. Annulering cursus door Ten Cate INTERACT ; Bij ziekte van een docent, een door de overheid opgelegde maatregel ( voorbeeld ; RIVM maatregel ) of aanwijsbare overmacht, staat het Ten Cate INTERACT vrij om met de cursist overeen te komen dat de betreffende cursus op een andere cursuslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd, zonder dat Ten Cate INTERACT schadeplichtig wordt jegens cursist en/of een betrokken medewerker van de klant.

4. Annulering cursus door de cursist ;

a. Bij annulering door de cursist tot dertig (30) dagen voor aanvang van de cursus :
Geen kosten.

b. Bij annulering door de cursist minder dan dertig (30) dagen voor aanvang van de cursus:
Brengen wij daarvoor € 125,- excl. btw administratiekosten in rekening.

c. Bij annulering door de cursist minder dan veertien (14) dagen voor aanvang van de cursus:
Brengen wij het volledige bedrag in rekening, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.

d. Bij annulering kan de cursist een collega laten deelnemen zonder bijkomende kosten.Ten Cate INTERACT 2023.


.


.
Tel : 0521-515792
Ten Cate INTERACT - KVK 18131761
info@tencate-interact.nl
Tel : 0521-515792
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu